Privacyverklaring Affect Fotografie

Via mijn webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Affect Fotografie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houd ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
  • Ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Affect Fotografie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-03-2021.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van mijn webwinkel verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik gebruik en bewaar uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam
  • E-mailadres

Ik bewaar deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat ik u kan contacteren in het kader van uitvoering van uw wens of vraag.

Ik zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van uw wens of vraag die u aan mij heeft.

 

Afhandelen bestelling

Bestellingen voor het produceren en leveren van afdrukken van mijn werk voor particulieren lopen voor het overgrote deel via mijn webwinkel, die door We Make It Work B.V. (Werk aan de Muur) onderhouden en uitgevoerd wordt.

U treft de privacyverklaring van We Make it Work B.V. hier.

Wanneer u bij mij een bestelling plaatst voor een foto shoot of een bijzondere afdruk van een werk die niet via mijn webshop bij Werk aan de Muur geproduceerd wordt, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Ik kan u, naast de informatie op mijn website, ook per e-mail op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Ik bied u via het contactformulier op mijn website de mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij u gevraagd wordt om uw naam en e-mailadres in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u mij toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ik bied maximaal ieder half jaar een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden informeer over mijn producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Publicatie

Ik publiceer uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Ik vertoon geen advertenties gelinkt aan uw e-mailadres.

 

Verstrekking aan derden

Ik kan uw gegevens doorgeven aan mijn partners / producenten. Ik stuur uw gegevens alleen dan aan hen door, als deze partners / producenten betrokken zijn bij de uitvoering van uw wens en zij bij het leveren van hun aandeel uw gegevens nodig hebben.

 

Cookies

Mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door mij zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u mijn webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin Werk aan de Muur u uitleggen waarom zij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van mijn webwinkel vatten zij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat hun website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen heeft Werk aan de Muur afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch heb ik geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn site gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder neem ik de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en mijn website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om afspraken over uw wens of bestelling af te handelen.

Daarna bewaren wij gegevens nog zolang u via e-mail over mijn producten en diensten geïnformeerd wilt blijven.

De gegevens worden gewist zodra u aan geeft niet meer geïnteresseerd te zijn in mijn nieuwbrief of zodra mijn dienst naar te vredigheid is geleverd.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de webwinkel van Werk aan de Muur zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over mijn privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt mij ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die ik met uw toestemming gebruik, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door mij wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u mij verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Affect Fotografie

Molenstraat 16

5268KE Helvoirt

info@affectfotografie.com

06-15961337